přeskočit k navigaci

Mezinárodní statistiky

Odhadem 13,5 milionu lidí na světě užívá opioidy (látky podobné opiu), včetně 9,2 milionu, kteří užívají heroin.

„Drogy znamenají smrt. Neučiníte-li nic, abyste se vymanili z jejich pasti, zahubí vás. Drogová závislost je jako vězení. Zpočátku si myslíte, že drogy jsou vašimi přáteli (mohou ve vás vytvářet pocit, že vám pomáhají uniknout před věcmi či pocity, které vás trápí). Brzy se však budete ráno budit jen s myšlenkou na drogy. Celý den strávíte sháněním nebo užíváním drog. Každé odpoledne trávíte v omámení. V noci usínáte s pomocí heroinu. Žijete jen pro něj. Jste ve vězení. Bez přestání tlučete hlavou o zeď, ale nikam se nedostanete Nakonec se vaše vězení stane vaším hrobem.“
– Sabrina

V roce 2007 pocházelo 93 % světové produkce opia z Afghánistánu (opium je surovinou, z níž se vyrábí heroin.) Jeho celková vývozní hodnota byla zhruba 4 miliardy dolarů, z nichž tři čtvrtiny získali překupníci. Zbylá miliarda putovala k samotným afghánským pěstitelům opia.

Životní zkušenost s heroinem nebo opiáty mělo v roce 2007 v České republice 2 % studentů ve věku 16 let podle průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2007.

V ČR je podle odhadu 10 tisíc uživatelů heroinu a opiátů.

Zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti z roku 2008 uvádí, že v Evropě opiáty, zejména heroin, hrály roli ve čtyř z pěti smrtí souvisejících s užíváním drog.

Podle průzkumu ESPAD mělo v roce 2003 zkušenost s užitím heroinu (opiátů) 10 % českých školáků ve věku do 13 let!

« Jak heroin vypadá?

Ničivé účinky heroinu »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Heroin, háčko, ejč, herák, kedra, metadon, opiát, opiod, původ heroinu, účinky heroinu, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.