přeskočit k navigaci

Strmá cesta dolů

Některé děti kouří již v útlém věku cigarety a pijí alkohol. V době, kdy končí střední školu, má za sebou téměř 40 procent všech teenagerů experimenty s marihuanou. Někteří se později obrátí na návykovější drogy.

Nelze se domnívat, že všechny děti, které dnes kouří marihuanu, budou zítra závislými na heroinu. Ale riziko přesto existuje. A dlouhodobé studie středoškolských studentů naznačují, že jen málo mladých lidí začalo užívat jiné drogy bez toho, aby nejprve neokusilo marihuanu. Jakmile uživatel nedokáže dosáhnout svého počátečního opojení, začne zvyšovat spotřebu dosavadní drogy nebo hledat něco silnějšího.

Pojďme čelit realitě

U dětí lze zaznamenat narůstající tendenci užívání zakázaných látek.

Národní průzkum užívání drog a zdraví provedený v roce 2007 v USA odhalil, že 9,5 % mladých lidí ve věku od 12 do 17 let užívá nelegálně drogy.

V roce 2008 zjistilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti při Kolumbijské univerzitě, že denní spotřeba marihuany mezi vysokoškolskými studenty se zdvojnásobila, a zaznamenala i nárůst v užívání heroinu a kokainu.

Podle vyjádření Kanceláře OSN pro boj s drogami a kriminalitou , užívalo v celém světě v roce 2008 opiáty – opium, morfin, heroin a syntetické opiáty – 16 milionů lidí.

« Heroinová „móda“

Nová tvář heroinu »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Heroin, háčko, ejč, herák, kedra, metadon, opiát, opiod, původ heroinu, účinky heroinu, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.