přeskočit k navigaci

Co jsou to inhalanty?

Inhalanty neboli těkavé látky jsou chemické látky, které uživatelé čichají, aby docílili rychlého opojení. Existuje více než 1 000 domácích a jiných běžných výrobků, které je možné zneužívat jako inhalanty. Většinou se ale užívají ředidla na barvy, určitá lepidla, toluen*, benzín, plyn do zapalovačů, rajský plyn**, barvy ve spreji, čistící prostředky, dusitan amylnatý*** neboli „poppers“, prostředky proti zápachu a různá rozpouštědla.

Většina těchto výrobků má podobné účinky jako anestetika, tj. utlumení tělesných funkcí. Po počátečním opojení a ztrátě zábran nastupuje ospalost, bolesti hlavy a podrážděnost.

Chemikálie se v plicích velmi rychle vstřebávají do krve a putují do mozku a ostatních orgánů, kde někdy způsobují nevratné fyzické a mentální poškození.

Uživatelé inhalují chemické výpary přímo z otevřených nádob nebo je vdechují z hadrů nasáklých chemikáliemi. Někteří si tyto látky vstřikují přímo do úst či nosu nebo si jimi máčejí límec, rukávy či manžety a pak k nim pravidelně čichají. Rozšířená je také praxe čichání pod plastikovou či papírovou taškou, což ovšem v uzavřených prostorách významně zvyšuje riziko udušení.

„Poppers“ prodávané na koncertech a v tanečních klubech mohou obsahovat jedovaté chemikálie, které mohou trvale poškodit tělo a mozek.

* toluen: bezbarvá kapalina užívaná jako rozpouštědlo

** rajský plyn (oxid dusný): bezbarvý plyn sladké vůně, který se užívá jako anestetikum

*** dusitan amylnatý: nažloutlá kapalina, která se používá k rozšíření cév, někdy též zneužívaná jako inhalant.

Slangové názvy těkavých látek »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Těkavé látky, inhalanty, inhalační drogy, prchavé látky, čichání, organická rozpouštědla, toulen, éter, rajský plyn, poppers, účinky těkavých látek, historie těkavých látek, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.