přeskočit k navigaci

Mezinárodní statistiky

V České republice je alarmující nárůst dětí do 13 let, které mají zkušenosti s drogami. S čicháním těkavých látek mělo v roce 2003 zkušenost 29,0 % dětí do věku 13 let a v roce 2007 již 36,2 %.

Více než 22,9 milionů Američanů má zkušenost s čicháním těkavých látek někdy během svého života.

„První tři dny mi kamarád dával lepidlo zadarmo. Čtvrtý den už si řekl o peníze. To už jsem ale byl závislý a musel jsem mu dávat peníze, abych dostal svoji tubu lepidla. Denně jsem jich spotřeboval několik.“
– Marty

Životní zkušenost s těkavými látkami mělo v roce 2007 v České republice 7 % studentů ve věku 16 let.

Než se studenti v USA dostanou do osmého ročníku, jeden z pěti užije těkavé látky. V roce 2007 se staly těkavé látky drogou, která byla nejvíce zneužívána mládeží mezi 12 a 13 rokem života.

22 % čichačů, kteří zemřeli na předávkování inhalanty, nemělo s touto drogou žádnou předchozí zkušenost – již jejich první pokusy byly smrtelné.

Na ulicích hlavního města Keni Nairobi žije odhadem 60 000 dětí, téměř všechny jsou závislé na inhalantech.

V pákistánském městě Karáčí žije odhadem 14 000 dětí bez domova, z nichž 80 % až 90 % čichá lepidla nebo ředidla.

Americký Národní průzkum pro užívání drog a zdraví zjistil v roce 2006, že 1,1 milionu teenagerů ve věku 12-17 let zneužilo inhalanty v předešlém roce.

« Jsou těkavé látky návykové?

Různé druhy těkavých látek »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Těkavé látky, inhalanty, inhalační drogy, prchavé látky, čichání, organická rozpouštědla, toulen, éter, rajský plyn, poppers, účinky těkavých látek, historie těkavých látek, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.