přeskočit k navigaci

Těkavé látky: Krátká historie

Vdechování výparů chemikálií, jako jsou například kadidlo, vonné oleje, pryskyřice, koření či parfémy, za účelem navození pozměněných stavů vědomí, bylo již odedávna součástí náboženských rituálů ve starém Egyptě, Babylónii (na území dnešního Iráku), Indii a Číně.

Někteří badatelé zastávají názor, že vdechování výparů jako prostředek k navození změněných stavů vědomí bylo praktikováno i kněžkami ve věštírně v Delfách* ve Starém Řecku.

Na počátku 19. století byla tehdejší anestetika (oxid dusný, éter a chloroform) běžně užívána jako drogy.

Oxid dusný byl považován za lacinou náhražku alkoholu. K jeho popularitě přispěl i britský vědec sir Humphry Davy. Pořádal večírky, na nichž byl hromadně užíván, a jako první mu v roce 1799 dal jméno „rajský plyn“. Povšiml si také jeho anestetických účinků a poukázal na to, že by tento plyn mohl být využíván i při chirurgických zákrocích. Trvalo však dalšího půl století, než byla tato myšlenka vyzkoušena v praxi.

Rekreační užívání anestetik pokračovalo během celého 19. století jak v Evropě, tak i ve Spojených státech.

Během tzv. prohibice (zákaz prodeje alkoholu) ve dvacátých letech byl éter používán jako rekreační droga, když byl v USA alkohol zákonem zakázán.

Ve čtyřicátých letech se stalo populární rekreační užití rozpouštědel, hlavně benzínu.

Zneužití těkavých látek narostlo v USA v padesátých letech. Nyní je jejich čichání rozšířeno mezi nezletilými.

V 60. letech již byla k čichání zneužívána celá řada komerčních produktů od ředidel na barvy a laky, přes odlakovače na nehty, leštidla na boty, kapalinu do zapalovačů až po barvy ve spreji a další.

V posledních letech se čichání lepidel a benzínu stalo široce rozšířeným problémem mezi dětmi žijícími na ulici v jižní Asii, Mexiku, východní Evropě, Keni a v dalších místech ve světě. Tyto děti bez domova užívají inhalanty, aby utlumily bolest z hladu, zimy a zoufalství.

Čichání benzínu a barev ve spreji je také rozšířené v odlehlých oblastech Kanady, Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a na některých tichomořských ostrovech.

* Staří Řekové věřili, že Bůh Apollón promlouvá ke kněžkám ve věštírně v Delfách.

« Jsou těkavé látky nebezpečné?

Pravda o drogách »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Těkavé látky, inhalanty, inhalační drogy, prchavé látky, čichání, organická rozpouštědla, toulen, éter, rajský plyn, poppers, účinky těkavých látek, historie těkavých látek, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.