přeskočit k navigaci

Celosvětová epidemie závislosti

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu odhaduje světovou produkci stimulantů mfetaminového typu, mezi které patří i pervitin, na téměř 500 tun ročně a počet závislých na 24,7 milionu.

Vláda Spojených států uvádí, že pervitin užívalo zhruba 13 milionů Američanů ve věku od 12 let. 529 000 z nich, jej užívá pravidelně.

Toxické přísady v pervitinu mohou způsobovat vážné poškození zubů, známé jako pervitinová ústa. Zuby zčernají, jsou skvrnité a kazí se, často do té míry, že je nutno je vytrhnout. Zuby a dásně jsou poškozeny zevnitř a kazy rychle postupují až ke kořenům.

V roce 2007 uvedlo 4,5 % amerických maturantů a 4,1 % studentů druhých ročníků středních škol, že alespoň jednou v životě pervitin zkusili.

Procento závislých na pervitinu z celkového počtu těch, kdo nastoupí léčení, se ve Spojených státech ztrojnásobilo z 3 % v roce 1996 na 9 % v roce 2006. V některých státech je toto procento ještě výrazně vyšší, například na Havaji, kde závislí na pervitinu tvořili celých 48,2 % lidí, kteří v roce 2007 vyhledali léčení ze závislosti na alkoholu či drogách.

Užívání této drogy je velmi rozšířené i v České republice.

Zde je vyráběna v malých, ale i v několika větších tajných laboratořích. Spotřeba je převážně domácí, ale pervitin je též vyvážen do dalších částí Evropy a Kanady.

Česká republika, Švédsko, Finsko, Slovensko a Litva uvádějí, že 20 až 60% závislých, kteří vyhledávají léčbu, jsou závislí právě na amfetaminech a pervitinu.

V České republice je pervitin příčinou více než poloviny z počtu všech léčení závislostí. Předávkování pervitinem se nemalou měrou podílejí na celkové drogové úmrtnosti (cca 35%).

« Z čeho se vyrábí pervitin?

Smrtící účinky pervitinu »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Pervitin, metamfetamin, perník, péčko, piko, peří, efedrin, amfetamin, účinky pervitinu, historie pervitinu, stimulancia, stimulanty, budivé aminy, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.