přeskočit k navigaci

Smrtící účinky pervitinu

Při užívání vytváří pervitin a jeho krystalická forma falešný pocit pohody a energie, a tak má osoba tendenci nutit tělo k rychlejšímu a náročnějšímu fungování, než na jaké je stavěné. Uživatelé této drogy tudíž mohou zažívat těžké „zhroucení“, ať už fyzické nebo psychické, následující poté, co účinky drogy pominou.

  • 1979 1979
  • 1989 1989
  • 1991 1991
  • 2001 2001
  • 1998 1998
  • 2004 2004

Hyzdící účinek užívání pervitinu je patrný na zjizvených a předčasně zestárlých tvářích těch, kdo jsou na něm závislí.

Protože opakované užívání této drogy snižuje přirozený pocit hladu, mohou se závislí potýkat s extrémní ztrátou hmotnosti. Negativní účinky mohou též zahrnovat: narušení spánkového rytmu, hyperaktivitu, nevolnost, iluzi obrovské síly a moci, zvýšenou agresivitu a podrážděnost.

Mezi další vážné účinky patří: nespavost, zmatení, halucinace, úzkost, paranoia* a zvýšená agrese. V některých případech může užívání způsobit křeče, které nakonec vedou ke smrti.

Dlouhodobá poškození

Při dlouhodobém užívání může pervitin způsobit nevratná poškození. Zvyšuje srdeční tep a krevní tlak, poškozuje cévy v mozku, které mohou být příčinou mrtvice. Také způsobuje nepravidelnost srdečního rytmu, jehož následkem může být srdeční kolaps nebo smrt. Může též poškozovat játra, ledviny a plíce.

Uživatelé mohou trpět poškozením mozku, včetně výrazného zhoršení paměti a schopnosti pochopit abstraktní pojmy. Ti, kterým se podaří uniknout ze závislosti, trpí často výpadky paměti a extrémními výkyvy nálad.

Poškození způsobená pervitinem

Krátkodobé účinky

Dlouhodobé účinky

* paranoia: podezíravost, nedůvěra či strach z ostatních lidí

** Alzheimerova nemoc: choroba objevující se zejména u starších lidí, doprovází ji ztráta paměti

« Celosvětová epidemie závislosti

Jak pervitin
ovlivňuje lidské životy
»

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Pervitin, metamfetamin, perník, péčko, piko, peří, efedrin, amfetamin, účinky pervitinu, historie pervitinu, stimulancia, stimulanty, budivé aminy, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.