přeskočit k navigaci

Z čeho se vyrábí pervitin?

Pervitin je syntetická, tedy člověkem vyrobená chemická látka oproti kokainu, který je rostlinného původu.

„Podpora nestačila na to, abychom zvládli financovat náš návyk na pervitin a zároveň se starat o syna, a tak jsme svůj pronajatý dům proměnili v laboratoř na vaření pervitinu. Jedovaté chemikálie jsme ukládali o lednice a netušili jsme, že jedy proniknou do jídla uloženého v lednici. Když jsem dala svému tříletému synovi sýr, aby se najedl, netušila jsem, že mu dávám otrávené jídlo. Byla jsem příliš vysmažená péčkem, a tak jsem si až dvanáct hodin poté všimla, že je smrtelně nemocný. Jak jsem již řekla, byla jsem příliš vysmažená, a tak mi trvalo dvě hodiny, než jsem zjistila, jak ho dostanu do nemocnice vzdálené sedm kilometrů. Když jsme dorazili na pohotovost, byl můj syn prohlášen za mrtvého – otrávil se smrtelnou dávkou amoniaku – jednou z chemických látek, které jsme používali k výrobě pervitinu.“
– Melanie

Pervitin se většinou vyrábí v nelegálních a skrytých laboratořích. Jako základ pro výrobu drogy se často používají běžně dostupné léky – například léky proti nachlazení.

Ten, kdo pervitin „vaří“, získá nejdříve aktivní přísadu (efedrin) obsaženou v těchto lécích. Za pomoci dalších chemických přísad získává drogu samotnou. Někdy se do pervitinu přidávají další nebezpečné látky na zvýšení účinku – kyselina, čističe odpadů anebo nemrznoucí kapalina.

Vzhledem k těkavé povaze materiálů, které používají a též ke skutečnosti, že „vařiči“ pervitinu jsou častokrát sami závislí a dezorientovaní, jsou výrobci drogy častokrát těžce popáleni a zraněni nebo zabiti při výbuchu své laboratoře. Takové nehody ohrožují ostatní obyvatele blízkých domů nebo budov.

Nelegální laboratoře též vytvářejí velké množství toxického odpadu. Při výrobě půl kilogramu pervitinu vznikne dva a půl kilogramu odpadu. Lidé, kteří jsou vystaveni účinkům tohoto odpadu, se mohou otrávit a onemocnět.

« Slangové názvy
pro metamfetamin

Celosvětová epidemie závislosti »

Kapitoly:

Stáhnout v PDF

Další brožury

Pervitin, metamfetamin, perník, péčko, piko, peří, efedrin, amfetamin, účinky pervitinu, historie pervitinu, stimulancia, stimulanty, budivé aminy, prevence, drogy a jejich následky

Podmínky použití a ochranné známky

Podmínky použití a informace k ochranným známkám © 2009 Řekni ne drogám – řekni ano životu. Všechna práva vyhrazena.

Logo „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ je ochranná známka ve vlastnictví Foundation for a Drug-Free World a je použita s jejich svolením.

Výhradním vlastníkem materiálů na webu www.drogy.cz je občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu (IČ: 266 03 772) se svolením autora materiálů, tedy Foundation for a Drug-Free World.

Občanskému sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který je umístěn na www.drogy.cz, a to včetně textů, videí, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu uděluje právo návštěvníkům a uživatelům využívat texty, soubory a videa poskytnutých ke stažení na tomto webu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno výhradně zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Kopírování a přebírání částí nebo ucelených informací z webu www.drogy.cz je povoleno pouze za podmínky, že se jedná o nekomerční záležitost a bude uveden zdroj informace: „Publikováno na webu www.drogy.cz“.